Lengua a la Vinagreta

Lengua a la Vinagreta

Empanadas (v)

Empanadas (v)

Choripan

Choripan

Provoleta (v)

Provoleta (v)

Pollo Con Chimichurri

Pollo Con Chimichurri

Entrana

Entrana

Bife de Chorizo

Bife de Chorizo

Costillitas de Cerdo

Costillitas de Cerdo

Ensalada Verde (v)

Ensalada Verde (v)

Ensalada de Zanahoria (v)

Ensalada de Zanahoria (v)

Brochette de Vegetables (v)

Brochette de Vegetables (v)

Flan Con Dulce de Leche (v)

Flan Con Dulce de Leche (v)

Mini Alfajores (v)

Mini Alfajores (v)

Gauchos

$58

Min 20 pax